Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a dlažby so striebrom

Cena
7,43 € s DPH

Výrobca

Kód produktu
GULTIO_UNIVERZAL

Skladom
ks
(9 ks na sklade)

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a dlažby s aktívnym striebrom a osviežujúcou vôňou kalifornského citrónu.

Vysoko účinný univerzálny čistiaci prostriedok je určený na všetky typy podláh. Pri umývaní povrchu podláh sa častice aktívneho striebra vďaka svojej veľkosti dokážu pevne zachytiť vo všetkých ich drsných miestach ako sú škáry, škrabance a pod. Tým zaistí dokonale čistú domácnosť. Prostriedok je navyše bez parabénov.

-Univerzálny a vysoko účinný čistiaci prostriedok pre všetky typy podláh
-S obsahom častíc aktívneho striebra, bez parabénov
-Veľmi príjemná a osviežujúca vôňa kalifornského citrónu
-Obsah: 750 ml viac

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a dlažby s aktívnym striebrom a osviežujúcou vôňou kalifornského citrónu. Vysoko účinný čistiaci prípravok je určený na všetky typy podláh. Pri umývaní povrchu podláh sa častice aktívneho striebra vďaka svojej veľkosti dokážu pevne zachytiť vo všetkých ich drsných miestach ako sú škáry, škrabance a pod. Tým zaistí dokonale čistú domácnosť.

  • Univerzálny a vysoko účinný čistiaci prostriedok pre všetky typy podláh
  • S obsahom častíc aktívneho striebra, bez parabénov
  • Veľmi príjemná a osviežujúca vôňa kalifornského citrónu
  • Obsah: 750 ml

Dávkovanie prostriedku: 1-2 uzávierky na 10 l vody.

Zloženie: Aniónové povrchovo aktívne látky 15-30%, neiónové povrchovo aktívne látky, amfotérna povrchovo aktívna látka, < 5%, 1-Butoxypropán-2-ol, parfum, farbivo, pomocné látky, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Magne-sium Nitrate, Magnesium Chloride, Citral, Geraniol, Limonene.

Nebezpečenstvo: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Omyte veľkým množstvom mydla a vody. P501 Obsah/nádobku likvidujte v súlade s národnými predpismi.

Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Klasifikovaný ako nebezpečný.

Bezpečnostný list


Čistiace prostriedky GULTIO

Vďaka super odmasťovacej receptúre efektívne odstraňujú odolnú špinu a zaručujú dokonalé umytie a vysoký lesk. Tieto vlastnosti oceníte najmä pri umývaní povrchu všetkých typov podláh. Všetky čistiace prostriedky prevonia domácnosť vôňou čerstvých citrusov. Gultio čistiace prostriedky obsahujú upokojujúce a zjemňujúce zložky. Sú praktické, ekologické a nie sú testované na zvieratách. Vhodné sú ako na upratovanie v domácnostiach, tak na pracoviskách. Ekologické čistiace prostriedky značky Gultio sú vyrobené na rastlinnej a minerálnej báze. Ako pri všetkých produktoch tejto značky sú založené na overených vlastnostiach striebra.