Novo v ponuke nitrilové rukavice easyCARE od overeného dodávateľa ZARYS! Osobný odber už od 125€

Cena
20,74 € s DPH

Výrobca

Kód produktu
SAN_ALCOC_5000ML

Skladom
ks
(5 ks na sklade)

SANIT all Alco Clean - čistiaci prípravok s obsahom alkoholu určený na čistenie všetkých druhov umývateľných podlahových krytín. Vhodný aj na lesklé plochy, na ktorých nezanecháva stopy, naopak podporuje ich lesklý vzhľad.

Zanecháva sviežu vôňu.

Obsah: 5000 ml viac

SANIT all Alco Clean - čistiaci prípravok s obsahom alkoholu určený na čistenie všetkých druhov umývateľných podlahových krytín. Vhodný aj na lesklé plochy, na ktorých nezanecháva stopy, naopak podporuje ich lesklý vzhľad.

Zanecháva sviežu vôňu.

Návod na použitie: Pri bežnom znečistení dávkujte 50 ml na 10 l vody. Pri väčšom znečistení je možné veľkosť dávky upraviť, podľa potreby.

Nepoužívajte na podlahy ošetrené polymérom, príp. iným ochranným prípravkom!

Obsah: 5000 ml

Zloženie: 5-15%: neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5%. aniónové povrchovo aktívne látky, EDTA a jej soli, parfum, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Citronellol, Hexyl cinnamal, Linalool, 2-(4-tert-Butylbenzyl) pro-pionaldehyde

VAROVANIE!

Bezpečnosť: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Nebezpečné zložky: izopropanol, Alkoholy C12-14 etoxylované

Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Používajte ochranné okuliare. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Nespotrebované zvyšky sa likvidujú ako nebezpečný odpad. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

Bezpečnostný list