Diagnostické prúžky DEKAPHAN Leuco - 50 ks

Cena
19,13 € s DPH

Výrobca

Kód produktu
PROUZKY_350

Skladom
balenie
(2 balenie na sklade)

Diagnostické prúžky sú určené na stanovenie parametrov v moči: Leukocyty, dusitany, pH, bielkoviny, glukóza, urobilinogén, bilirubín, ketóny, krv a špecifická hmotnosť.

Výhodou prúžkov je jednoduchosť prevedenia, rýchlosť získania výsledku (do 1-2 minút), vysoká diagnostická špecificita a citlivosť.

Obsah balenia: 50 ks viac

Diagnostické prúžky sú určené na stanovenie parametrov v moči: leukocyty, dusitany, pH, bielkoviny, glukóza, urobilinogén, bilirubín, ketóny, krv a špecifická hmotnosť.

  • Jednoduchosť vykonania vlastného stanovenia
  • Rýchlosť získania výsledku (do 1-2 minút)
  • Vysoká diagnostická špecificita a citlivosť

Diagnostické prúžky sú určené na in vitro diagnostické použitie oprávnenou a profesionálne vyškolenou osobou.

Odporúčané použitie:

Na vyšetrenie použite čerstvý, dobre premiešaný a neodstredený moč bez konzervačných prísad, odobratý do čistej nádoby bez stôp detergentov a dezinfekcií. Na analýzu nepoužívajte moč starší ako 4 hodiny.

1. Vyberte z tuby len toľko prúžkov, koľko potrebujete na bezprostredné použitie a tubu ihneď starostlivo uzavrite pôvodnou zátkou obsahujúcou sušidlo.
2. Nedotýkajte sa rúk reagenčných zón prúžkov.
3. Prúžok krátko ponorte do vyšetrovaného moču (1-2 sekundy) tak, aby všetky reagenčné zóny boli namočené.
4. Prúžok utrite hranou o okraj nádoby a následne hranu ešte osušte o buničitú vatu, aby bol odstránený prebytočný moč. Ponechajte prúžok vo vodorovnej polohe.
5. Po cca 60 sekundách vyhodnoťte sfarbenie reagenčných zón vizuálne porovnaním s farebnou stupnicou. Sfarbenie zóny pre leukocyty vyhodnoťte po cca 120 sekundách.

Upozornenie:

Vplyv liečiv alebo ich metabolitov na jednotlivé testy nie je doposiaľ v plnej miere objasnený. V sporných prípadoch odporúčame opakovať vyšetrenie moču po vysadení medikamentu. Citlivosť testov je ovplyvnená variabilitou zloženia moču. Semikvantitatívne stanovenie testy nie je dostačujúce pre stanovenie diagnózy a následnej liečby pacienta. Skladujte v dobre uzavretom pôvodnom obale v suchu a tme pri teplote 2-30 °C. Chráňte pred vzdušnou vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, zvýšenými teplotami a chemickými výparmi.