Vedľa rúšok, respirátorov či teplomerov sú to práve oximetre, ktoré sme v časoch koronavírusovej pandémie najčastejšie nakupovali do svojich domácich lekárničiek. Tento praktický prístroj je okrem iného schopný zachrániť chorých s ťažkým priebehom covidu-19 tým, že dokáže včas upozorniť na pokles kyslíka v krvi. Používanie oximetra je pritom tak jednoduché, že ho zvládne aj laik.

V tomto článku sa zameriame na to, ako oxymeter funguje a prečo sa vám doma bude hodiť nielen pri ochorení koronavírusom.

Oxymeter zachraňuje životy pri nedostatku kyslíka v krvi

Najprv treba vysvetliť, ako vlastne prebieha prenos kyslíka v ľudskom tele. Hlavnú úlohu tu hrá hemoglobín - krvné farbivo, ktoré zaisťuje transport kyslíka z pľúc do tkanív a celého organizmu. Hovoríme o tzv. saturácii alebo nasýtenosti krvi kyslíkom (SpO2), ktorej hodnota sa vyjadruje v percentách.

Pokiaľ ochoriete na koronavir alebo trpíte chorobami, ktoré spôsobujú dýchacie ťažkosti (ako napríklad astma), je vhodné saturáciu krvi merať pravidelne. Tieto choroby totiž ovplyvňujú prenos kyslíka a môžu zapríčiniť jeho výraznejší pokles, pričom je na mieste zavolať lekársku pomoc.

Ako spoznať nebezpečný pokles kyslíka

U zdravého človeka sa saturácia krvi kyslíkom pohybuje v rozmedzí od 95 do 99 %, ale u starších osôb sú v norme aj hodnoty okolo 93 %. Frekvenciu kontrol by sme mali zvýšiť, ak hodnoty klesnú na 90 – 94 %. Pri poklese pod 90% neváhajte a okamžite kontaktujte záchrannú službu. Kontinuálny pokles totiž môže viesť až k strate vedomia a poťažmo aj ohrozeniu na živote.

Ako s pomocou oxymetra merať okysličenie krvi

Na prevenciu vyššie zmienených komplikácií – napr. pri ťažšom priebehu covidu-19 – slúži prstový pulzný oxymeter. Drobné zariadenie prichytíte na prst a to potom s pomocou infračerveného a červeného lúča sníma priechodnosť prekrveného tkaniva, čím stanovuje percentuálny podiel hemoglobínu. Displej oximetra zobrazuje percentuálnu hodnotu SpO2 medzi 70 až 99 %. Stačí teda vložiť ukazovák, zapnúť prístroj a sledovať nameraný údaj. Meranie s oxymetrom je ľahké, rýchle, bezbolestné a možno ho teda vykonať ako u dospelých, tak u detí.

Oximeter skontroluje aj váš tep a perfúzny index

Oximeter z nášho e-shopu meria aj tepovú frekvenciu, tj rýchlosť srdcového tepu. Tá sa udáva v počte tepov za minútu (BPM) v škále od 25 do 250 BPM. Priemerné kľudové hodnoty u zdravých jedincov vyzerajú nasledovne:

  • muži – 72 tepov za minútu
  • ženy – 76 tepov za minútu

U športovcov sú tieto hodnoty bežne nižšie a naopak stúpajú pri strese či záťaži organizmu.

Poslednou funkciou oximetra je meranie tzv. perfúzneho indexu, ktorý vyjadruje podiel okysličenej krvi, ktorá prichádza s každým srdcovým tepom, na celkové množstvo krvi prítomnej v končatine. Sledovanie tejto veličiny bude zaujímať skôr zdravotníkov, ale stojí za to spomenúť, že obvyklé hodnoty sa pohybujú medzi 1 až 20.

Oximeter ďalej disponuje OLED displejom, má kompaktnú veľkosť ak jeho používaniu stačia dve alkalické batérie 1,5 V.

Súčasťou balenia je prehľadný návod na použitie v češtine.